Perubatan Pendapat Kedua Bagaimana, Bila & Mengapa Perspektif Pesakit